Tin tức Sản phẩm - Dịch Vụ  /  Chi bộ IDI phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phấn đấu chi bộ IDI đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là yêu cầu cơ bản trong chương trình Họp định kỳ công tác kiểm tra giám sát hoạt động chi bộ cơ sở của công ty IDI (thành viên Sao Mai Group) vào ngày 29/6/2018, tại Cụm Công nghiệp Sao Mai.

 

Quang cảnh buổi họp

Trong 6 tháng đầu năm 2018, chi bộ IDI đã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với Quy định số 55- QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018; Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6 khóa XII. Kết quả 100% đảng viên đăng ký đạt loại “đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ”. Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho chi bộ tiến tới danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 2018.

Đảng viên phát biểu ý kiến

Đồng chí  Phạm Đình Nam –Bí thư Chi bộ, Phó TGĐ Công ty IDI chia sẻ, “Chi ủy sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chú trọng khâu phát triển đảng viên mới. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và định kỳ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Ngoài ra, mỗi đảng viên cũng phải là tấm gương điển hình trong mọi hoạt động từ sản xuất kinh doanh đến việc nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt điều lệ Đảng”.

Đồng chí Bành Thị Kim Khánh – Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh An Giang phát biểu tại buổi họp

Kết thúc buổi họp, đồng chí Bành Thị Kim Khánh – Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh An Giang đề xuất, “Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt trong chi bộ, chi ủy cần bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để các đảng viên tham gia đầy đủ, đồng thời tạo không khí dân chủ, cởi mở chân thành để đảng viên bộc lộ tâm tư nguyện vọng. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho đảng viên thấy được việc tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi. Đảng ủy khối doanh nghiệp sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt cho các đảng viên tại chi bộ cơ sở được bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho sự nghiệp phát triển đơn vị nói riêng và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung”.

Thanh Nhàn


Bài viết liên quan