Tin tức dự án  /  [Bất động sản]Khu đô thị mới Sao Mai Bình Khánh 4

Thông tin dự án:

- Địa điểm: Bình Khánh Long Xuyên An Giang.

- Qui mô: 38,92ha.

+ Tổng số nền: 1.320 nền với diện tích 182.464m2 (bao gồm nhà ở xã hội).

+ Đất TMDV: 10.398m2.

Công việc và tiến độ thực hiện:

Kết hợp với Tư vấn hoàn thiện hồ sơ trình các Sở ban nghành phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Bài viết liên quan