Tin tức dự án  /  [Bất động sản]Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 5

Thông tin dự án:

- Địa điểm: Bình Khánh Long Xuyên An Giang.

- Qui mô: 27,28ha.

+ Tổng số nền: 1.164 nền với diện tích 134.554m2.

+ Đất TMDV: 8.593m2

Công việc thực hiện:

- Kết hợp đơn vị tư vấn hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở HTKT và đã được Sở Xây dựng thẩm định.

- Xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do xin được chủ trương của Bộ Xây dựng về việc chỉ xây nhà những tuyến đường chính.

- Đang triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật và hạng mục chợ của dự án

 Giao thông, cấp thoát nước


 

Bài viết liên quan