Tin tức hoạt động  /  Sao Mai tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018

Chiều ngày 23/06/2018, tại Hội trường Tập đoàn Sao Mai, Ban Tổng giám đốc và Công đoàn Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động và phát động thi đua 2018.Tham dự Hội nghị có Bà Phan Thị Diễm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Hung- Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Tập đoàn Sao Mai, ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Công đoàn cùng 100 CBCNV là đại biểu đại diện cho 9.000 người lao động của Tập đoàn.

2. Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị.JPG

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện cho người lao động và  đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động. Qua đó, giúp người lao động phát huy sáng kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình tại đơn vị làm việc.

1. Quang cảnh Hội nghị.JPG

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểuđã được nghe ông Nguyễn Văn Hung - Phó chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Sao Mai Group báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2017 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

3. Nguyễn Văn Hung - Phó chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Sao Mai Group báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2017 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018..JPG

Nguyễn Văn Hung - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Sao Mai Group báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2017 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018


Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Công đoàn Báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn năm 2017; Thông báo thoả ước lao động tập thể (2016-2019);Tình hình thực hiện nội quy, quy chế của doanh nghiệp liên quan đến người lao động tiến tới phát động thi đua năm 2018. Theo đó, Hội nghị cũng đã tiến hành bầu thành viên Ban đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ.

4. Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Công đoàn Báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn năm 2017.JPG

Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Công đoàn Báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn năm 2017

5. Bà Phan Thị Diễm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang (giữa) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai.JPG

Bà Phan Thị Diễm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang (giữa) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai

Trong năm vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh Sao Mai Group tiếp tục đạt được những thành công nổi bật với tổng doanh thu 10.100 tỷ đồng, vượt qua mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng đến năm 2020 mà HĐQT đã đề ra. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 740 tỷ đồng (năm 2016 là 550 tỷ đồng). Năm 2018, Sao Mai phấn đấu nâng tổng doanh thu lên 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng.Song song với chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn, Ban lãnh đạo luôn quan tâm chăm lo cho Người lao động như: công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Thực hiện các chế độ chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ thai sản, phát động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,…

5. Bà Phan Thị Diễm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang (giữa) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai.JPG

Bà Phan Thị Diễm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang (giữa) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai

     Hội nghị Người lao động năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm. Tiếp tục xây dựng Tập đoàn ngày một phát triển. Đồng thời lập thành tích hướng tới Đại hội Công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Mỹ Hiền


Bài viết liên quan